بانوی بهار

کامپی جان ( کامپیوترمان ) جدیدا به صدا افتاده البته از قبل هم صدا داشت اما یک مدتیست مانند گروه کر که بالای صن مینوازند و از هر گروه صدایی به گوش میرسد از خودش هر لحظه صدایی بیرون میدهد..

روشن که میکنی مانند ماشینهای قدیمی هندل دار است انگار یکی هندلش را میچرخاند تا روشن شود بعد از مدتی کوتاه صدا روان میشود میفهمی که همه چیز آرام و نرمال است ویندوز که بالا می آید صدا هم تغییر میکند یعنی ارتباط بالا آمدن ویندوز با تغییر صدا انقدر محسوس است که هر جنبنده ایی در اتاق آن را حس میکند.. صدایی مانند صدای دستگاه آب میوه گیری به گوش میرسد انگاری هویج را ریخته ایی داخل دستگاه و منتظر آبگیریش هستی..

یک مدت به این صدا ادامه میدهد تا زمانی که مودم روشن نشده همین است مودم را که روشن میکنی سطح صدا تغییر میکند و حالت ریتمیک به خود میگیرد صدا کم و زیاد میشود و عجیبتر اینکه سرعت کامپی جان هم با این تغییر صداها بالا و پایین میرود مانند ماشینی که آخرین قطره های بنزین در داخل باکش را استفاده میکند اگر غریبه ایی پشت سیستم نشسته باشد به این فکر میکند که شاید کامپی الان خاموش شود.. اما خاموش نمیشود و در عین حال خون به دلمان میکند..

یک ساعتی که میگذرد آن حالت ریتمیک کم کم تبدیل به صدای وحشتناکی میشود اوایل میترسیدم که سیستم منفجر شود اما به حول و قوه الهی این اتفااق تا به حال روی نداده است مانند زلزله تهران که هی میگویند اما خبری نیست..

این صدای وحشتناک شباهت زیادی به صدای تراکتور دارد مانند زمین سفتی که میخواهد شخم بزند اما تیغه ها داخل خاک نمیرود یا اینکه به سنگی میخورد و پرت میشود به بالا.. دقیقا همین صدا را دارد و همین است که آن لحظه دست و پایم میلرزد و کمی عقبتر مینشینم که اگر منفجر شد آسیب جانی نبینم..

این صدا ها هشدار است اما فعلا بیخیال این صداها شده ایم ... عمر کامپی جان سر آمده ارتقا سیستم هم میسر نیست تصمیم گرفتیم یک دانه نویش را بخریم که بازار کن فیکون شد..


به کامپی نوشت: کامپی عزیزم دست از این هشدارها و صداها بردار زیرا با این گرانی و بازار بلبشو نه من قدرت خرید کامپی دیگری را دارم و نه میتوانم از تو دل بکنم پس آرام باش و به کارت برس..پی نوشت: این متن فوق العاده را از یاس وحشی عزیز بخوانید


نوشته شده در 4 اسفند 1390ساعت 10:37 ق.ظ توسط بانوی بهار


Design By : Pichak