بانوی بهار

حتما بخوانید.


آدمی که مزرعه اش را بکارد و چیز خوب بکارد وبه آن برسد آخر کار هم محصول خوب برمیدارد.. در هر مزرعه ایی هم هر چیزی نمیشود کاشت هر چیزی هر جایی عمل نمی آید. باید آب و خاک را بشناسی..

از یکی پرسیدم: این زن ها که مزرعه هستند چه باید کاشت در این مزرعه؟

گفت: نسل

گفتم: ضرر میکنی آفتش زیاد است و محصولش کم نه که بگویم نسل را از بیخ و بگذر ازش. میگویم آن که باید بکاری تا آخرش برنده باشی نیست. باید چیزی بکاری که آفتش کم باشد و محصولش زیاد. مزرعه است گلدان که نیست..

گفت: چی بکارم؟

گفتم: برو محبت بکار در این خاک که من میشناسم فقط تخم محبت میگیردیک دانه بکار صد دانه درو کن.

گفت: پس بیچاره زنم که نمیتواند محبت بکارد ودرو کند!

گفتم: چرا نمیتواند؟

گفت: مزرعه ندارد که بکارد.

گفتم: دارد.. تو عقلت مثل من است نمیرسداما او خودش عقلش میرسدوقتی به تو می گوید خسته نباشی و تو پر در می آوری دارد می کارد تو هم مزرعه اویی.

گفت: پس چرا خدا من را گفت و او را نگفت؟

گفتم: خدا مثل من و تو نیست احترام میگذارد به کسی که میفهمد دید عقل من و تو نمیرسد به من و تو گفت. دیدزنها عقلشان میرسد نگفت خدا خودش هم من و تورا ساخته و هم زن را خودش میداند که چه کسی چه چیزی را خوب میفهمد..

مرحوم حاج اسماعیل دولابی

                        

پ.ن1: با احترام به همه آقایان با منطق بالا و شعور بسیار ..

پ.ن2: قابل توجه آقایانی که هنوز هم فکر میکنند خداوند زن را ناقص العقل آفریده بحثی در این موردبود هنوز هم از دست آن آقا عصبانیم این نوع دیدگاه توهین بزرگی به زن هست..

نوشته شده در 27 خرداد 1391ساعت 12:31 ب.ظ توسط بانوی بهار


Design By : Pichak