شناسنامه بانوی بهار
 
نام بانوی بهار
تماس با من
جنسیت زن
سن 43
درباره من پروردگارا آبروی مرا به توانگری نگه دار.و شخصیت مرا با تنگ دستی از بین مبر. روا مدار که از روزی خواران تو روزی خواهم و از بندگان بد کردار تو طلب مهربانی کنم.. در حالتی قرار گیرم که به تعریف و تمجید کسی که به من چیزی داده نپردازم یا از کسی که مرا از امکاناتی منع کرده است بدگویی کنم. حضرت علی (ع) -------------------------------------------------- متولد بهارم همسری دارم که دوستش دارم پسری دارم که عشق زندگیم است وبلاگی دارم که به داشتنش افتخار میکنم مخاطبینی دارم که برایم ارزشمند و محترم هستند مینویسم از هر آنچه که در ذهنم هست .. روحم را با نوشتن به آرامش میرسانم.

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها